Administració, gestió i solució a tot tipus d'incidències de les comunitats de veïns, tant en vivendes, pàrquing, piscines, jardins o qualsevol altre necessitat.
Recerca de vies d'estalvi
Assessorament personalitzat
Recollida de propostes

 


 

 

Comptabilitat general
Declaracions tributaries
Gestió d'incidencies i avaries
Contractació de nous serveis
Solució a propostes o necessitats de la comunitat
Comunicació continua amb el President

  COBRAMENTS JUNTES DE PROPIETARIS

   Gestió de cobraments
   Reclamació i tramitació d'impagats
   Gestió extrajudicial de possibles    morosos

Preparació reunió, estat de comptes i pressupost any següent
Convocatoria veïns
Dirigir la junta i temes a tractar
Confecció d'actes
Comunicat per veí d'acords i canvis