serveis

gestoria

comunitats de propietaris

coworking

LA TEVA GESTORIA de confiança

COMPTABILITAT

FISCAL

LABORAL

MERCANTIL

projectes EMPRESARIALS

I
Creació d’empreses
I
Assessorament i acompanyament a emprenedors
I
Direcció Financera externa
I

Altres a nivell organitzatiu intern,
segons necessitats de l’empresa

CANVI DE NOM DE VEHICLES

DECLARACIÓ DE LA RENDA